ติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิต ผ่านE-mail : office@thepnimit.go.th
หรือผ่านทางช่องทาง Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิต

 
www.thepnimit.go.th © 2016